Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΓΡΑΜ.ΠΡΑΚΤ.ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.& ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΜΑΪΟΥ 2022

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022
image_print