1

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΓΡΑΜ.ΠΡΑΚΤ.ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.&ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022