ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟY ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνoϊού COVID-19» ,συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 3.348,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020
image_print