1

Υπηρεσίες χειρισμού ψηφιακών μηχανών προβολής στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2021.