Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπηρεσίες Διοίκησης του έργου “Αναβάθμιση Πολιτιστικών Υποδομών Δήμου Δράμας” Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη διοίκηση του έργου.

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024
image_print