Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης (συντήρηση και ανάπτυξη) της εφαρμογής συστήματος Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Δεδομένων και Υπολογιστικών Πόρων

Πέμπτη, 7 Φεβρουάριος 2019
image_print