Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

υπηρεσίες για την ενεργοποίηση – προμήθειας των ετήσιων εκδόσεων, από 5-10-2017 έως 4-10-2018, των λογισμικών του συστήματος πολιτικής ασφαλείας του Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017
image_print