Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 ΣΤΟ ΚΗΦΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017
image_print