Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΠΟ 12/12/2016 ΕΩΣ 31/12/2016)

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017
image_print