Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 18/05/2020 ΕΩΣ 17/07/2020

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020
image_print