Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 22/12/2022 ΕΩΣ 21/6/2023

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2023
image_print