Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2018

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018
image_print