Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Υπηρεσίες υποστήριξης, από 1-10-2018 έως 31-12-2018, των εφαρμογών μισθοδοσίας, προσωπικού της OTS

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018
image_print