Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ SINGULAR LOGIC GENESIS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΟΔΩΝ, ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ORACLE ΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020
image_print