1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Φ.Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20/09/2021-10-10-2021)