Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟ Α΄ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023
image_print