Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Α΄ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ” ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΒΑΑ Δ.ΔΡΑΜΑΣ¨”

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021
image_print