Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ e-visiotec άπό 1/7/2016 έως 27/12/2016

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017
image_print