ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ e-visiotec άπό 1/7/2016 έως 27/12/2016