Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2021
image_print