Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ 01-01-21 ΕΩΣ 31-07-21

Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2021
image_print