Υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού από τον ΔΕΔΔΗΕ – Έγκριση τροποποίησης όρου Σύμβασης