Υποβολή απόφασης Δημάρχου με διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την την παρ. 3α του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ55/11-3-2020, τ.Α’ που αφορά «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Τρίτη, 21 Απριλίου 2020
image_print