Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήματος για έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού για εργασίες συντήρησης αναγόμωσης – υδρ. δοκιμής πυροσβεστήρων για τις εξής σχολικές μονάδες 1ο – 2ο ΕΠΑΛ, 4ο Γυμνάσιο, Μουσικό Σχολείο

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024
image_print