Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήματος για έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού για εργασίες συντήρησης αναγόμωσης – υδρ. δοκιμής πυροσβεστήρων στις εξής σχολικές μονάδες: Δημοτικά 3ο, 10ο, 11ο, 13ο, Αρκαδικού, Χωριστής και στα Νηπιαγωγεία 2ο, 4ο, 7ο, 9ο, Ν. Αμισού, Χωριστής και προμήθειας πυροσβεστήρων

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024
image_print