Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήματος για έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού για προμήθεια κλειδιών-κλειδαριών

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024
image_print