Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήματος για έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικών ειδών.

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024
image_print