Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήματος για έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
image_print