Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήματος για έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού για την προμήθεια κόλες εξετάσεων για τις εξής σχολικές μονάδες: 1ο & 5ο Γυμν., 1ο, 2ο, 3ο & 4ο Λύκειο, 1ο ΕΠΑΛ.

Τρίτη, 28 Μαΐου 2024
image_print