Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήματος για έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού προμήθειας εργαλείων & λοιπών αναλώσιμων.

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
image_print