1

Υποβολή αιτήματος για παράταση διάρκειας της εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας»