Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη δωρεάν παραχώρηση στο Δήμο Δράμας, του υπ’ αριθμ. 112 κοινόχρηστο οικοπέδου του Ο.Τ. 19, έκτασης 1.503,00τ.μ., διανομής 1966 με αναθεώρηση του 1969, του αγροκτήματος του συνοικισμού Σιδηρονέρου, το οποίο ανήκει στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να κατασκευαστεί αίθουσα για πολιτιστικές εκδηλώσεις για χρήση πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Κοινότητας Σιδερονέρου Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020
image_print