Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, χρονικής διάρκειας οκτώ μηνών εκάστη, για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023
image_print