Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011
image_print