Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ2019 ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163Ν.34632006.

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
image_print