Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Υποβολή οικονομικών στοιχείων του Δήμου Δράμας χρήσης 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019
image_print