Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Υποβολή οικονομικών στοιχείων του Δήμου Δράμας χρήσης 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020
image_print