Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Υποβολή πρακτικού και γνωμοδότησης επιτροπής αξιολόγησης για την εκδίκαση ενστάσεων ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ρούχων δημοτικής αστυνομίας Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011
image_print