Υποβολή πρακτικού και γνωμοδότησης επιτροπής αξιολόγησης για την εκδίκαση ενστάσεων ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ρούχων δημοτικής αστυνομίας Δήμου Δράμας