Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στην 63η Πρόσκληση της Περιφέρειας ΑΜΘ

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019
image_print