Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ(Ν.Π.) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στην Πρόσκληση κωδικό ΑΜΘ 82 και Α.Π. 4942/29-10-2019 της Περιφέρειας ΑΜΘ με τίτλο «Δράση 4γ.8.1_Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020
image_print