Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018
image_print