1

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας