Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Υποβολή πρότασης με τίτλο « Τουριστική Ανάπτυξη ΠΕ Δράμας 2023», στο Τοπικό Πρόγραμμα «Clld/LEADER» Π.Ε. Δράμας και ειδικότερα στην υποδράση 19.2.7.1 – «Πιλοτικά Έργα εκτός γεωργικού τομέα»

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019
image_print