Υποβολή τριών (3) αποφάσεων Δημάρχου προμήθειας με διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την παρ. 8 του δεύτερου άρθρου (Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής) της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 64 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοίού COVID-19 »

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020
image_print