Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Υποβολή τροποποιημένου αιτήματος ένταξης και χρηματοδότησης για την πράξη «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Δράμας» στο Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» και απόφαση εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης της σχετικής μελέτης

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019
image_print