Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΙΣΦΟΡΑ 15 % ΥΠΕΡ ΔΗΜΩΝ & Δ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
image_print