Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΔΗΜΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017
image_print