Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2023
image_print