Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. ΑΑΕ – Άρθρο 17 του Ν.4071/2012)

Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024
image_print